EXPEDIENT/KA SKLADU

Doprava, logistika a zásobování

Plzeňský Prazdroj je největším výrobcem piva ve střední Evropě.
Na českém trhu je se svými značkami Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast a Velkopopovický Kozel na prvním místě v objemu prodeje piva.

Zpět na podrobnosti

EXPEDIENT/KA SKLADU

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci identifikovanému v inzerátu Vámi poptávané volné pracovní pozice své osobní údaje za účelem realizace výběrového řízení a to na dobu nutnou pro výběrové řízení. Zobrazit více

Společností, která vyhlašuje výběrové řízení na volnou pracovní pozici, může být:
a) Plzeňský Prazdroj, a. s., sídlo: U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 45357366, spisová značka: B 227 vedená u Krajského soudu v Plzni,
b) Asahi CE & Europe Services s.r.o., sídlo: Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05629152, spisová značka: C 267700 vedená u Městského soudu v Praze,
c) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., sídlo: Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479, IČ-DPH: SK2020522042, právní forma a registrace: akciová společnost zapsaná v Obchodním rejstříku OS Prešov v odd.: Sa, vl. č.: 10414/P
Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Správce provádí ověřování osobních údajů ve veřejně dostupných rejstřících právnických a fyzických osob a dalších veřejných zdrojích, a to zejména pro účely ověření pravdivosti Vami uvedených skutečností, posouzení Vaší důvěryhodnosti a kompetencí v rámci výběrového řízení a z důvodu předcházení střetu zájmů mezi Vámi a činností a působností správce. Na straně správce mohou zpracování Vašich osobních údajů zajišťovat další společnosti zajišťující technickou podporu, konzultace nebo administraci dat.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) právo na výmaz osobních údajů v případech vymezených v GDPR, např. v případě nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech vymezených v GDPR (v) na přenositelnost údajů v případech, kdy dochází ke zpracování na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které se provádí automatizovaně, a (vi) v případech, kdy ke zpracování dochází na základě oprávněného zájmu správce vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Odkazy na informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů výše uvedenými správci:
https://www.prazdroj.cz/ochrana-soukromi,
https://www.prazdroj.cz/en/privacy-policy,
https://www.prazdroj.sk/ochrana-sukromia,
U všech výše uvedených společností působí pověřenec pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat (personaldataprotection@eu.asahibeer.com).
Osobní údaje vyplněné do tohoto formuláře mohou být zpřístupněny společnosti LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 jakožto zpracovateli.

Další informace o zpracování údajů společností u společnosti LMC s.r.o., poskytuje její pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy