Poslat životopis

Potravinářství

Plzeňský Prazdroj je největším výrobcem piva ve střední Evropě. Na českém trhu je se svými značkami Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast a Velkopopovický Kozel na prvním místě v objemu prodeje piva.

Zpět na podrobnosti

Poslat životopis

Odpovědí na tento inzerát poskytujete společným správcům Plzeňský Prazdroj, a.s., Asahi CE & Europe Services s.r.o., Asahi Brands Europe a.s., Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. své osobní údaje za účelem realizace výběrového řízení a po dobu nutnou pro výběrové řízení včetně dodatečného výběru pro případ, že vybraný uchazeč nenastoupí anebo pracovní poměr ukončí ve zkušební době. Zobrazit více

Společní správci: Plzeňský Prazdroj, a. s., sídlo: U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 45357366, spisová značka: B 227 vedená u Krajského soudu v Plzni Asahi CE & Europe Services s.r.o., sídlo: Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05629152, spisová značka: C 267700 vedená u Městského soudu v Praze Asahi Brands Europe a.s., sídlo: Kopeckého sady 329/8, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, IČO: 29115779, spisová značka: B 1591 vedená u Krajského soudu v Plzni Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., sídlo: Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479, IČ-DPH: SK2020522042, právna forma a registrácia : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov v odd.: Sa, vl. č.: 10414/P Odkazy na „privacy policy“ jednotlivých správců: https://www.prazdroj.cz/ochrana-soukromi https://www.prazdroj.cz/en/privacy-policy https://www.prazdroj.sk/ochrana-sukromia http://asahi-brands-europe.cz/privacy-policy.html Odpovědí na tento inzerát poskytujete správcům své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být předány zaměstnavateli mimo zemí EU, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů. Předání je nezbytné pro účely výběrového řízení v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) (EU) 2016/679 Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/

Vzdělání a znalosti

Řidičský průkaz

Oprávnění k řízení VZV *

Uveďte, prosím, úroveň svých jazykových znalostí: *

Vaše požadavky a představy