Poslat životopis

Potravinářství

Naše značky baví svět, práce s nimi baví nás.

Plzeňský Prazdroj je známý značkami jako Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast, Birell nebo Velkopopovický Kozel. Nabídnout toho ale můžeme mnohem víc. Jsme tu všichni srdcaři, stojíme za sebou jako jeden tým.
Protože u nás v Prazdroji věříme, že Vášeň je nejlepší kvalifikace.

Zpět na podrobnosti

Poslat životopis

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci identifikovanému v inzerátu Vámi poptávané volné pracovní pozice své osobní údaje za účelem realizace výběrového řízení a to na dobu nutnou pro výběrové řízení. Zobrazit více

Společností, která vyhlašuje výběrové řízení na volnou pracovní pozici, může být:
a) Plzeňský Prazdroj, a. s., sídlo: U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 45357366, spisová značka: B 227 vedená u Krajského soudu v Plzni,
b) Asahi CE & Europe Services s.r.o., sídlo: Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05629152, spisová značka: C 267700 vedená u Městského soudu v Praze,
c) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., sídlo: Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479, IČ-DPH: SK2020522042, právní forma a registrace: akciová společnost zapsaná v Obchodním rejstříku OS Prešov v odd.: Sa, vl. č.: 10414/P
Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Správce provádí ověřování osobních údajů ve veřejně dostupných rejstřících právnických a fyzických osob a dalších veřejných zdrojích, a to zejména pro účely ověření pravdivosti Vami uvedených skutečností, posouzení Vaší důvěryhodnosti a kompetencí v rámci výběrového řízení a z důvodu předcházení střetu zájmů mezi Vámi a činností a působností správce. Na straně správce mohou zpracování Vašich osobních údajů zajišťovat další společnosti zajišťující technickou podporu, konzultace nebo administraci dat.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) právo na výmaz osobních údajů v případech vymezených v GDPR, např. v případě nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech vymezených v GDPR (v) na přenositelnost údajů v případech, kdy dochází ke zpracování na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které se provádí automatizovaně, a (vi) v případech, kdy ke zpracování dochází na základě oprávněného zájmu správce vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Odkazy na informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů výše uvedenými správci:
https://www.prazdroj.cz/ochrana-soukromi,
https://www.prazdroj.cz/en/privacy-policy,
https://www.prazdroj.sk/ochrana-sukromia,
U všech výše uvedených společností působí pověřenec pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat (personaldataprotection@eu.asahibeer.com).
Osobní údaje vyplněné do tohoto formuláře mohou být zpřístupněny společnosti LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 jakožto zpracovateli.

Další informace o zpracování údajů společností u společnosti LMC s.r.o., poskytuje její pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy