Poslat životopis

Potravinářství

Plzeňský Prazdroj je největším výrobcem piva ve střední Evropě. Na českém trhu je se svými značkami Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast a Velkopopovický Kozel na prvním místě v objemu prodeje piva.

Zpět na podrobnosti

Poslat životopis

Odpovědí na tento inzerát poskytujete společným správcům Plzeňský Prazdroj, a.s., Asahi CE & Europe Services s.r.o., Asahi Brands Europe a.s., Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. své osobní údaje za účelem realizace výběrového řízení a po dobu nutnou pro výběrové řízení včetně dodatečného výběru pro případ, že vybraný uchazeč nenastoupí anebo pracovní poměr ukončí ve zkušební době. Zobrazit více

Společní správci:
Plzeňský Prazdroj, a. s., sídlo: U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 45357366, spisová značka: B 227 vedená u Krajského soudu v Plzni
Asahi CE & Europe Services s.r.o., sídlo: Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05629152, spisová značka: C 267700 vedená u Městského soudu v Praze
Asahi Brands Europe a.s., sídlo: Kopeckého sady 329/8, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, IČO: 29115779, spisová značka: B 1591 vedená u Krajského soudu v Plzni
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., sídlo: Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479, IČ-DPH: SK2020522042, právna forma a registrácia : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov v odd.: Sa, vl. č.: 10414/P

Odkazy na „privacy policy“ jednotlivých správců:
https://www.prazdroj.cz/ochrana-soukromi, https://www.prazdroj.cz/en/privacy-policy, https://www.prazdroj.sk/ochrana-sukromia, http://asahi-brands-europe.cz/privacy-policy.html

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správcům své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/

Vzdělání a znalosti

Řidičský průkaz

Oprávnění k řízení VZV *

Uveďte, prosím, úroveň svých jazykových znalostí: *

Vaše požadavky a představy